English

Rombobjörn

Miltergränssnittet för ada

Miltergränssnittet för ada är en bindning till Libmilter, Sendmails gränssnitt för epostfiltrering. Ett milter är en demon som hjälper en epostserver, såsom Sendmail eller Postfix, med att undersöka brev och avgöra om de ska tas emot, avvisas eller modifieras. Med den här bindningen kan man skriva milter i ada.

Källkoden finns tillgänglig som utgåvor och i ett offentligt Git-förråd. Den behöver paketet System_Log.

Kompatibilitet

Version 2.1.1 av miltergränssnittet är avsedd att passa ihop med version 1.0.1 av Libmilter, och tillhandahåller alla finesserna i den versionen av Libmilter. Den här versionen av miltergränssnittet har använts ihop med Postfix 2.7.1 med gott resultat.

Version 1.2.1 är avsedd att passa ihop med den versionen av Libmilter som medföljer Sendmail 8.13.8, där SMFI_VERSION har värdet 2. Den tillhandahåller nästan alla finesserna i den versionen av Libmilter, men saknar finesser som har tillkommit i senare versioner. Den här versionen av miltergränssnittet har använts ihop med Postfix 2.3.8 med gott resultat.

Dokumentation

Det finns dokumentation i form av kommentarer på engelska i paketspecifikationen. Utöver dem bör du troligen läsa dokumentationen till Libmilter, som finns på Milter.org och även medföljer Sendmail.

Från och med version 2.1.1 finns det bygg- och installationsinstruktioner i filen INSTALL i källkodspaketet.

Licens

Miltergränssnittet för ada är fri programvara. Det är tillåtet att sprida det vidare och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i GNU General Public License version 3, som har publicerats av Free Software Foundation.

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.