English

Rombobjörn

Så här kan du skicka epost till mig.

Min adress

Min epostadress är Bjorn@Rombobjörn.se. Om ditt epostprogram tror att den adressen är ogiltig så kan du använda Bjorn@Rombobeorn.se i stället. Missa inte villkoren nedan.

Kryptering

Världen är full av snokar som gärna vill rannsaka andras privata korrespondens och kartlägga vem som brevväxlar med vem. Det rör sig om allt från multinationella spionkoncerner till nyfikna grannar och fullständiga främlingar på andra sidan världen. För att få ha åtminstone innehållet i breven i fred vill jag helst att du krypterar dem. För att göra det behöver du Gnu Privacy Guard (GnuPG), Pretty Good Privacy (PGP) eller något annat program som följer standarden OpenPGP. Du behöver också min PGP-nyckel att kryptera med. Det är också bra att kunna utföra krypteringen direkt i epostprogrammet så att det inte blir för mycket besvär att kryptera. Många populära epostprogram kan förses med tillägg som låter dem samverka med GnuPG eller PGP.

Tänk på att kryptering enligt OpenPGP bara skyddar innehållet i brevet. Brevhuvudet krypteras inte, så avsändaradressen, mottagaradressen och rubriken skyddas inte mot spionage. I formatet OpenPGP/MIME krypteras texten och eventuella bilagor. I det gamla PGP-formatet krypteras bara texten, inte några bilagor.

Kryptering är också användbar för att se till att dina brev kommer fram till mig, men det är inte ett krav att kryptera. Det går att nå mig även med okrypterad epost. Därmed kommer vi till nästa punkt:

Särskilda villkor

Spammare är utan tvivel det vidrigaste avskum som någonsin besudlat denna planet. För att hålla spammarna borta från min inkorg har jag blivit tvungen att ställa upp vissa villkor för dem som vill skicka epost till mig. För att se till att ditt brev inte avvisas kan du vidta minst en av dessa åtgärder:

Använd en känd avsändaradress.
Om jag har skickat epost till dig så är din adress känd på min epostserver. Om du använder den adressen som avsändaradress så kommer servern att ta emot ditt brev.
Svara på ett brev från mig.
Om du inte kan använda en känd avsändaradress så kan du i stället skriva ditt brev som ett svar på ett brev som jag har skrivit. Öppna ett brev från mig och välj ”Svara” eller motsvarande kommando i ditt epostprogram. Då blir brevet du skriver märkt som ett svar på mitt brev, och därmed kommer min server att ta emot det. Helst ska du förstås göra så bara om ditt brev faktiskt är ett svar på det jag skrev. (Om ditt epostprogram hör till de allra sämsta så kan det hända att det här inte fungerar.)
Kryptera brevet.
Utöver att jag gärna ser att du krypterar för brevhemlighetens skull så är det också ett sätt att se till att brevet kommer fram. Min server tar emot alla brev som är krypterade med min PGP-nyckel. Det gamla PGP-formatet går an men jag föredrar OpenPGP/MIME.
Signera brevet.
Min server tar emot alla brev som är kryptografiskt signerade i enlighet med OpenPGP/MIME, S/MIME eller det gamla PGP-formatet.
Använd ett lösenord.
Om du inte kan använda någon av metoderna ovan så finns det ett särskilt lösenord du kan använda. Lägg till ordet "Anacreon" i slutet av rubriken (titeln/ämnesraden). Därigenom visar du att du är människa och har läst och förstått de här instruktionerna, och därmed kommer min server att ta emot ditt brev.

Dessutom ska alla brev vara korrekt uppbyggda i enlighet med standarderna för epost. Det behöver du normalt inte tänka på om du har ett någorlunda vettigt epostprogram, men om dina brev avvisas trots att du har uppfyllt åtminstone ett av kraven ovan så kan en defekt i ditt epostprogram vara orsaken. Det bör i så fall framgå av felmeddelandet i studsbrevet du får.

Vadan detta krångel?

Varför krånglar jag till det så här? Varför använder jag inte ett skräpfilter som alla andra?

Skräpfilter leder till en ständig kapprustning. Filterutvecklarna försöker göra filtren smartare, medan spammarna dels försöker lura eller sabotera filtren och dels sänder ut mer och mer skräp så att den lilla andelen som slinker igenom filtret ändå blir en oacceptabel mängd. Dessutom gör alla skräpfilter ibland fel åt andra hållet, så att de kastar bort en viss andel av de legitima breven, och de brukar inte underrätta avsändaren när de kastar ett brev. För att besegra spammarna måste man åtgärda det grundläggande felet, nämligen att det är alltför enkelt och billigt att skicka epost till främlingar. Det är vad jag gör med mina villkor. En riktig människa kan uppfylla villkoren utan alltför mycket besvär. Många kommer faktiskt inte att märka dem alls. För en spammare är det däremot för mycket besvär att uppfylla villkoren bara för att nå ett offer till.

Fördelen för dig som avsändare är att du har möjlighet att själv se till att ditt brev kommer fram i stället för att bara hoppas att det inte blir uppätet av något nyckfullt skräpfilter. Min server tar emot alla brev som uppfyller villkoren, och brev som den inte godkänner avvisar den med ett felmeddelande. Om ett brev som avvisas inte var skräp utan ett legitimt brev så leder det till att avsändaren får ett studsbrev med felmeddelandet i. Avsändaren får alltså veta att brevet avvisades och kan vidta någon av åtgärderna ovan. (Jag kan naturligtvis inte garantera att brev inte försvinner innan de når min server, eller att ett eventuellt studsbrev inte försvinner på vägen tillbaka. Det kan ju finnas filter någon annan stans längs vägen.) Felmeddelandet är för övrigt skrivet på engelska; det kan dessvärre inte undvikas med nuvarande teknik.

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.