Rombobjörn

RIAA

Så här leker man RIAA:

Två lag radar upp sig mitt emot varandra. Det ena laget är RIAA och det andra är allmänheten. RIAA går fyra steg framåt och fyra steg tillbaka två gånger medan de sjunger:

Vi komma ifrån RIAA, RIAA, RIAA.
Vi komma ifrån RIAA, aske daske da.

Sedan går allmänheten fram och tillbaka och sjunger:

Vad ha ni här att göra, göra, göra?
Vad ha ni här att göra, aske daske da?

RIAA:

Vi söka en av döttrarna, döttrarna, döttrarna.
Vi söka en av döttrarna, aske daske da.

allmänheten:

Vad ska den dottern heta, heta, heta?
Vad ska den dottern heta, aske daske da?

RIAA:

Jo hon ska heta Brianna, Brianna, Brianna.
Jo hon ska heta Brianna, aske daske da.

allmänheten:

Vad har hon gjort för illa, illa, illa?
Vad har hon gjort för illa, aske daske da?

RIAA:

Hon hämtar låtar med Kazaa, med Kazaa, med Kazaa.
Hon hämtar låtar med Kazaa, aske daske da.

Nu måste Brianna gå över till RIAA. Sedan upprepas leken med nya namn tills alla från allmänheten har gått över till RIAA.

Midsommar 2008

Små riksdagsmän

Små riksdagsmän, små riksdagsmän, är lustiga att se.
Små riksdagsmän, små riksdagsmän, är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej ryggrad hava de.
Ej öron, ej öron, ej ryggrad hava de.
Å snack-snack-snack å snack-snack-snack å snack-snack-snack-snack-snack,
å snack-snack-snack å snack-snack-snack å snack-snack-snack-snack-snack.

Men FRA, ja FRA, är lustiga att se.
Men FRA, ja FRA, är lustiga att se.
Båd' öron, båd' öron, och dator hava de.
Båd' öron, båd' öron, och dator hava de.
Å hysch-hysch-hysch å hysch-hysch-hysch å hysch-hysch-hysch-hysch-hysch,
å hysch-hysch-hysch å hysch-hysch-hysch å hysch-hysch-hysch-hysch-hysch.

Misstänkta

Misstänkta är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Misstänkta är vi allihopa, allihopa, du med.
Jag med, och du med.
Jag med, och du med.
Misstänkta är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Misstänkta är vi allihopa, allihopa, du med.

IPRED

Jag är IPRED, det idiotiska lagförslaget.
Mot kopiering är jag en verkningslös en.
Bakåtsträvande, verklighetsfrämmande,
ja IPRED är helt enkelt urbota dumt.
Jag har antidemokratiska egenskaper,
hot mot tonverk, konstverk och nätverk ...

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.