Rombobjörn

Ju sämre stat desto fler lagar. – Tacitus

Brevväxling om politik

"Det finns så mycken korrumption, så mycken ondska, så mycket flärd och fördärv i det offentliga livet, att en rättskaffens man måste känna det som om han helst ville hålla sig fri från allt detta, vandra sin väg rakt fram och lämna statens affärer åt andra. Men det är dock det politiska livets sundhet, som är förutsättningen för den enskildes trevnad. Det blir därför varje medborgares plikt att ge upp något av sin obehagskänsla inför politiken och offra sin trevnad för det allmänna. Om nämligen alla rättskaffens människor drog sig undan från det offentliga livet, skulle detta snart nog totalt försumpas till skada även för varje enskild."

Ur tal av lektor Johannes Olai, kallade sig Dalecarlus, adlad 1649: Johan Stiernhöök. Lektor i Västerås, kallades så småningom "den svenska lagfarenhetens fader".

Så står det skrivet på ett papper som fanns bland min morfars kvarlåtenskap. Johan Stiernhöök hade fullkomligt rätt, och därför försöker jag ibland dra ett strå till den politiska stacken trots att jag helst skulle vilja vandra min väg rakt fram och lämna statens affärer åt andra. Här har jag samlat det mesta av min korrespondens med politiker och press om politiska frågor.

Brev till ledamöter i EU-parlamentet om programvarupatent 2003-05-14

Kollektivt svar från socialdemokraterna 2003-05-20

Svar från Inger Schörling 2003-05-28

Debattinlägg i Svenska Dagbladet om kopieringsavgifter, publicerat 2003-08-03

Kort ebrev till ledamöter i EU-parlamentet om programvarupatent 2003-08-27

Svar från Karl Erik Olssons assistent 2003-09-25

Svar från Lisbeth Grönfeldt Bergmans assistent 2003-10-02

Svar från Anders Wijkman 2003-10-06

Svar från Peder Wachtmeister 2003-11-14

Brev till Justitiedepartementet om upphovsrättslagen 2003-09-08

Ebrev till ledamöter i EU-parlamentet om programvarupatent 2005-06-29

Svar från Inger Segelström 2005-06-29

Svar från Jonas Sjöstedts assistent 2005-06-29

Svar från Eva-Britt Svensson 2005-06-29

Svar från Cecilia Malmström 2005-06-29

Svar från Cecilia Malmström 2005-07-06

Svar från Anders Wijkman 2005-07-07

Svar på lagstiftningsfrågor från EU-kommissionen 2008-02-29

Frågor till politiska partier om övervakning av hyresgäster 2012-05-08

Svar från Kristdemokraterna 2012-05-10

Svar från Piratpartiet 2012-05-11

Svar från Folkpartiet 2012-05-15

Svar från Centerpartiet 2012-05-17

Svar på lagstiftningsfrågor från EU-kommissionen 2014-02-04

Länkar om patent

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.